خدمات شارژ و سرویس کارتریج

 

شارژ کارتریج چیست: 

به عمل پرکردن مجدد مواد مصرفی کارتریج پرینتر (جوهر و یا پودر تونر) شارژ کارتریج گفته میشود در کارتریج های جوهر افشان شارژ کارتریج با مایع جوهر انجام میشود و در کارتریج های لیزری شارژ کارتریج با پودر تونر انجام میپذیرد.

---

لازم به ذکر است صرفا با پرکردن مجدد کارتریج نمیتوانید نتیجه مطلوب را کسب کنید و شاید نیاز به تعویض قطعات هم باشد که نیاز به تجربه و تخصص ویژه دارد; در مجموعه امید دیجیتال خدمات شارژ و سرویس کارتریج با استفاده از با کیفیت ترین پودر تونر و با دقت و ظرافت بالا انجام میشود.                                                                 

---

        88822919 | 88822943 021: تماس با ما  

 

شارژ کارتریج چیست: 

به عمل پرکردن مجدد مواد مصرفی کارتریج پرینتر (جوهر و یا پودر تونر) شارژ کارتریج گفته میشود، در کارتریج های جوهر افشان شارژ کارتریج با مایع جوهر انجام میشود و در کارتریج های لیزری شارژ کارتریج با پودر تونر انجام میپذیرد.

لازم به ذکر است صرفا با پرکردن مجدد کارتریج نمیتوانید نتیجه مطلوب را کسب کنید و شاید نیاز به تعویض قطعات هم باشد که نیاز به تجربه و تخصص ویژه دارد; در مجموعه امید دیجیتال خدمات شارژ و سرویس کارتریج با استفاده از باکیفیت ترین پودر تونر و با دقت و ظرافت بالا انجام میشود.